Bibliotekets databaser

 
Bara högskolan Fulltext
Över 1500 tidskrifter med spännvidd över ett flertal ämnesområden. Huvuddelen av materialet är tillgängligt i fulltext.
Bara högskolan Fulltext
Fulltext till alla artiklar någonsin publicerade av ACM via The ACM Digital Library, även bibliografiska referenser till datavetenskaplig litteratur: The Guide to Computing Literature.
Bara högskolan Fulltext
Databasen Arbline innehåller material om arbetsliv och arbetsmiljö.
Bara högskolan Fulltext
Referenser till allmänna artiklar ur ett fyrtiotal svenska dagstidningar samt ur ca 500 tidskrifter. 1979-.
Bara högskolan Fulltext
A fully automated electronic archive and distribution server for research papers. Covered areas include physics and related disciplines, mathematics, nonlinear sciences, computational linguistics, and neuroscience. Both preprints and published papers are available.
Bara högskolan Fulltext
BioLINCC is the Biologic Specimen and Data Repository Coordinating Center. The center coordinates data and biospecimens from NHLBI-funded studies that are available for use in other approved studies. The center also creates teaching data sets from NHLBI-funded studies for use in training future biostatisticians.
Bara högskolan Fulltext
Ingång till en mängd databaser inom medicin, biomedicin och biologi.
Bara högskolan Fulltext
Databas inom området ekonomi, innehållande ämnen som marknadsföring, finansiell ekonomi, logistik, management, organisationslära, redovisning m.m.
Bara högskolan Fulltext
Täcker frågor om fastigheter, bygg och miljö under perioden 1966-2006.
Bara högskolan Fulltext
Referenser till artiklar i så gott som alla engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter, dokument från American Nurses' Association och National League for Nursing, samt tidskriftsartiklar från 17 närbesläktade vetenskapsgrenar. I Ebscos gränssnitt finns tillgång till en del material i fulltext och länkar även till annan fulltext.
Bara högskolan Fulltext
Innehåller över 250 000 artiklar i fulltext och över 3 miljoner referenser inom ämnesområdet datavetenskap.
Bara högskolan Fulltext
Cochrane-samarbetet är ett fristående internationellt nätverk av läkare, forskare, patienter och andra intresserade. Målsättningen med samarbetet är att samla in, kritiskt värdera, sammanfatta och förmedla pålitlig information om effekterna av olika behandlingar och förebyggande åtgärder.
Bara högskolan Fulltext
DBLP provides bibliographic information on major computer science journals and proceedings. DBLP indexes more than 1.8 million articles and contains many links to home pages of computer scientists.
Bara högskolan Fulltext
Förteckning över ett stort antal vetenskapliga och fritt tillgängliga e-tidskrifter inom olika ämnesområden. Med hjälp av DOAJ kan man söka i närmare 300 av tidskrifternas artikelbestånd.
Bara högskolan Fulltext
I DiVA finns studentuppsatser och forskningspublikationer som skrivits av studenter och forskare vid Högskolan i Skövde.
Bara högskolan Fulltext
The Dryad Digital Repository is a curated resource that makes the data underlying scientific publications discoverable, freely reusable, and citable. Dryad provides a general-purpose home for a wide diversity of datatypes. Dryad originated from an initiative among a group of leading journals and scientific societies in evolutionary biology and ecology to adopt a joint data archiving policy (JDAP) for their publications, and the recognition that easy-to-use, sustainable, community-governed data infrastructure was needed to support such a policy.
Bara högskolan Fulltext
More than 25,000 early English texts from 1473-1700 available online to members of the public as part of a collaborative initiative led by the University of Oxford's Bodleian Libraries and the University of Michigan Library.
Bara högskolan Fulltext
En stor och växande samling titlar inom alla akademiska discipliner.

Ladda gärna ner The EBSCO eBooks App
Bara högskolan Fulltext
Innehåller omkring 150 tidskrifter i fulltext. Inriktningen är främst ekonomi, management, marknadsföring och ingenjörsvetenskap.
Bara högskolan Fulltext
I e-nav finns aktuella ISO- och SS-EN-standarder. Webbtjänsten ger tillgång till ett lättnavigerat bibliotek där alla standarder som är aktuella för högskolan finns tillgängliga.
Bara högskolan Fulltext
Bara högskolan Fulltext
Världens största databas inom utbildning och pedagogik. Den innehåller nästan en miljon referenser till tidskriftartiklar och rapporter.
Bara högskolan Fulltext
Världens största databas inom utbildning och pedagogik. Den innehåller nästan en miljon referenser till tidskriftartiklar och rapporter. Gratisversionen från Institute of Education Sciences vid U.S. Department of Education.
Bara högskolan Fulltext
I EUR-Lex hittar du EU-lagstiftning och andra offentliga dokument. Webbplatsen finns på de 23 officiella EU-språken.
Bara högskolan Fulltext
Europeisk databas över medicinsk och biomedicinsk etik. Ger referenser till tidskriftsartiklar, böcker, elektroniska dokument, grå litteratur, dagstidningsartiklar.
Bara högskolan Fulltext
Europe PubMed Central provides a single point of access to the abstracts available through PubMed, PMC full-text articles, and an additional 5 million other relevant resources, such as patent records.
Bara högskolan Fulltext
FAR Online innehåller databaser om redovisning, revision, skatter och affärsrätt.En stor del av baserna har sin grund i FAR SRS Förlags tryckta publikationer. I denna digitala version uppdateras materialet löpande.

Biblioteket har endast en enanvändarlicens. Om du inte kommer åt tjänsten, försök senare.
Bara högskolan Fulltext
Information om samtliga läkemedel i Sverige.
Bara högskolan Fulltext
På filmarkivet.se har du möjlighet att se unikt rörligt bildmaterial ur arkiven som nu tillgängliggörs på nytt; främst kort-, dokumentär-, journal- och reklamfilm, som speglar ett svenskt århundrade i förvandling och framväxten av dagens samhälle. Filmarkivet.se är ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet och Kungliga biblioteket.
Bara högskolan Fulltext
En samling elektroniska uppslagsverk där man kan söka i enskilda verk eller i hela samlingen.
Bara högskolan Fulltext
Geodata från Lantmäteriet, Sjöfartsverket, Statistiska centralbyrån (SCB) och Sveriges geologiska undersökning (SGU).
  • Om inte Skövde är förvalt, ta bort alternativet.
  • Skriv Skövde i inmatningsfältet och välj "University of Skövde"
  • Logga in med dina vanliga HS-uppgifter
Bara högskolan Fulltext

Söktjänst från Google med mycket vetenskapligt material.

Vårt bestånd av fulltext är integrerat i Google Scholar. Det här behöver du göra för att se vilka poster det är.

Bara högskolan Fulltext
Simultaneously search multiple life sciences databases at the National Center for Biotechnology Information (NCBI), USA.
Bara högskolan Fulltext
Referenser till omkring 24 000 dokument inom området människa-dator-interaktion.
Bara högskolan Fulltext
Human Anatomy Atlas innehåller bl.a. 3D modeller, tvärsnitt, magnetkamerabilder, 3D-animeringar av exempelvis ben och muskler och andra animationer.

Om du stöter på problem, prova att tömma webbläsarens cache eller använd en annan webbläsare.
Bara högskolan Fulltext
IEEE Xplore is a powerful online resource for accessing scientific and technical publications produced by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) and its publishing partners. IEEE Xplore provides access to a comprehensive collection of full-text PDF documents comprising the world's most highly cited journals in electrical engineering, computer science, and electronics. The content repository supporting IEEE Xplore contains more than 2 million articles from over 12,000 publications that encompass journals, conference proceedings, and technical standards, with select content dating back to 1893.
Bara högskolan Fulltext
InfoTorg Företag är en databas med information om alla registrerade svenska företag.

Observera att för att få ta del av en del uppgifter krävs personligt användarnamn och lösenord. Kontakta bibliotekets informationsdisk om du behöver hjälp.
Bara högskolan Fulltext
I InfoTorg Juridik ingår juridiska nyheter från bland annat Juridik Idag (Norstedts Juridik), författningar, domstolspraxis, myndighetspraxis, litteratur och Europarätt.

Observera att för att få ta del av en del uppgifter krävs personligt användarnamn och lösenord. Kontakta bibliotekets informationsdisk om du behöver hjälp.
Bara högskolan Fulltext
Omfångsrik information inriktad mot film och TV-serier.
Bara högskolan Fulltext
Journal Citation Reports® offers a systematic, objective means to critically evaluate the world's leading journals, with quantifiable, statistical information based on citation data. By compiling articles' cited references, JCR Web helps to measure research influence and impact at the journal and category levels, and shows the relationship between citing and cited journals. Available in Science and Social Sciences editions.
Bara högskolan Fulltext
LNBIP reports state-of-the-art results in areas related to business information systems and industrial application software development.
Bara högskolan Fulltext
Monografiserie inom området datavetenskap. Ingår som en del i databasen Springer LINK.
Bara högskolan Fulltext
Referenser till mer än fyra miljoner böcker och tidskrifter hos cirka 300 svenska bibliotek.
Bara högskolan Fulltext
Mary Ann Liebert, Inc. erbjuder tillgång till ett 60-tal tidskrifter via plattformen Liebert Online. Ämnesområdena är biomedicin, men även inom bioteknologi, klinisk medicin, juridik, etc.
Bara högskolan Fulltext
Material ConneXion är en global resurs med information om nya och innovativa material inom ett flertal kategorier såsom: polymerer, glas, keramiska, kolbaserade och cementbaserade material samt metaller och naturmaterial.

Besök gärna Material ConneXions showroom med 1000 material, Gothia Science Park i Skövde, Kanikegränd 3B, 3 tr..
Bara högskolan Fulltext
Gratisresurs som täcker fler än 22 000 materialtyper. För att komma åt den avancerade informationen behöver man registrera sig som användare, detta är gratis.
Bara högskolan Fulltext
MeSH is the National Library of Medicine's controlled vocabulary thesaurus. It consists of sets of terms naming descriptors in a hierarchical structure that permits searching at various levels of specificity.
Bara högskolan Fulltext
Tidningstexter, radioinslag och kungörelser i fulltext. Aftonbladet, Arbetet, Dagens IT, Datateknik, Göteborgs-posten, Helsingborgs Dagblad m fl. (vid driftsstörningar - kontakta informationsdisken).
Bara högskolan Fulltext
Den stora databasen inom biomedicin och hälsa.
Lämpliga sökord kan man hitta i Svenska MeSH.
Bara högskolan Fulltext
Den stora databasen inom biomedicin och hälsa.
Lämpliga sökord kan man hitta i Svenska MeSH.
Bara högskolan Fulltext
Den stora databasen inom biomedicin och hälsa - gratisversionen från the National Institutes of Health.
Lämpliga sökord kan man hitta i Svenska MeSH.
Bara högskolan Fulltext
For more than 150 years, in print and now online, Merriam-Webster has been America's leading and most-trusted provider of language information.
Bara högskolan Fulltext
Allmänt uppslagsverk. I Nationalencyklopedin ingår en svensk ordbok, UR-program, Världens länder samt Världens religioner.
Bara högskolan Fulltext
Nordiska Patent är fullspäckad med hela den svenska innovationshistorien, från patent nr 1 från industrialismens vagga anno sent 1800-tal fram till dagens spjutspets teknologi. Nordiska Patent innehåller mer än 429 000 dokument.
Bara högskolan Fulltext
Vetenskapliga artiklar och annat akademiskt orienterat material. Det mesta är gratis tillgängligt.Tips: Begränsa "Resource type" till "text".
Bara högskolan Fulltext
The Oxford English Dictionary (OED) is widely regarded as the accepted authority on the English language. It is an unsurpassed guide to the meaning, history, and pronunciation of 600,000 words— past and present—from across the English-speaking world.
Bara högskolan Fulltext
ProQuest Dissertations & Theses Open (PQDT Open) är en samling dissertationer utgivna som Open Access.
Bara högskolan Fulltext
Referensdatabas inom humaniora och samhällsvetenskap.
Bara högskolan Fulltext
PsycARTICLES is recognized worldwide as a leading full text source for academic, research and practice literature in psychology and related disciplines. Featuring a continuously growing number of significant and highly regarded periodicals.
Bara högskolan Fulltext
Referenser till tidskriftsartiklar, böcker och avsnitt ur böcker, avhandlingar och tekniska rapporter inom ämnesområdet psykologi samt psykologiska aspekter av angränsande discipliner. 1806- .
Bara högskolan Fulltext
Riksdagens officiella dokument och lagar.
Bara högskolan Fulltext
Vetenskapliga tidskrifter i fulltext, inom ett flertal olika discipliner.
Bara högskolan Fulltext
Närmare 1500 vetenskapliga tidskrifter i fulltext, inom ett flertal olika discipliner.
Bara högskolan Fulltext
The SCImago Journal & Country Rank is a portal that includes the journals and country scientific indicators developed from the information contained in the Scopus® database (Elsevier B.V.). These indicators can be used to assess and analyze scientific domains.
Bara högskolan Fulltext
Scopus är en ämnesövergripande referens- och citeringsdatabas som bl.a. täcker teknik och data, naturvetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap. Innehåller referenser till artiklar ur ett stort antal vetenskapliga tidskrifter, konferensbidrag, böcker och bokkapitel.
Bara högskolan Fulltext
SocINDEX är en omfattande databas inom ämnet sociologi och angränsande områden, såsom exempelvis kriminologi, socialpsykologi, demografi och mycket annat.
Bara högskolan Fulltext
I Sondera söker du samtidigt i bibliotekskatalogen LIBRIS, de svenska arkivens databas NAD och Svensk mediedatabas. Sök brett och generellt på ett ämne i Sondera och sedan vidare på djupet i någon av de tre databaserna.
Bara högskolan Fulltext
Täcker ett flertal ämnesområden, bl.a. kemi, datavetenskap, ekonomi, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap, matematik, medicin. Databasen innehåller även ett urval e-böcker, såsom Lecture notes in computer science.
Bara högskolan Fulltext
Sveriges officiella statistik.
Bara högskolan Fulltext
Digitala forskarsalen förvaltas av Svensk arkivinformation, SVAR, som är en avdelning i Riksarkivet. Här kan du som exempelvis släktforskar ta del av Sveriges största digitala arkivsamling med kyrkböcker, fastighetsböcker, kartor, skattelängder m.m. Tjänsen är endast tillåten inom högskolans nätverk, på campus och distansinloggning erbjuds inte.
Bara högskolan Fulltext
Referenser till nordisk tidskriftsartiklar inom medicin, hälso- och sjukvård, odontologi och omvårdnad.
Lämpliga sökord kan man hitta i Svenska MeSH.
Bara högskolan Fulltext
Sök svenska patent, offentliga patentansökningar och europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige.
Bara högskolan Fulltext
Ordbok över svenska språket från 1521 och framåt. År 2001 har drygt 30 volymer (t.o.m. uppslagsordet Trivsel) utkommit.
Bara högskolan Fulltext
Svenska Akademiens ordlista (SAOL) är den lilla blå ordlistan som visar hur ord stavas och böjs - och ibland hur de uttalas och vad de betyder. Det är med andra ord en rättstavningsordlista över samtidsspråket. Ordlistan har en större släkting, Svenska Akademiens ordbok (SAOB) med helt annat syfte, nämligen att historiskt beskriva orden i svenskan sedan 1520-talet.
Bara högskolan Fulltext
Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m.
Bara högskolan Fulltext
Taylor & Francis Online is the journal content platform for the Taylor & Francis Group. The platform gives online access to all journals from Taylor & Francis and Routledge.
Bara högskolan Fulltext
Ulrichsweb is an easy to search source of detailed information on more than 300,000 periodicals (also called serials) of all types.

Ulrichsweb covers more than 900 subject areas. Ulrich's records provide data points such as ISSN, publisher, language, subject, abstracting & indexing coverage, full-text database coverage, tables of contents, and reviews written by librarians.
Bara högskolan Fulltext
UR Access ger tillgång till tusentals TV- och radioprogram från Utbildningsradion över Internet. Du kan avgränsa din sökning till exempelvis högskolenivå.

Via UR Access når du också kanalen Dela lika, där du kan ta del av filmer och andra lärobjekt från studenter och personal på högskolor. Dela lika är en del i ett projekt där Utbildningsradion och ett antal högskolor samarbetar.
Bara högskolan Fulltext
Web of Science är en ämnesövergripande referens- och citeringsdatabas som innehåller referenser till ett stort antal artiklar publicerade 1986 och senare. I gränssnittet ingår fyra tidigare databaser som uppgått i Web of science: Arts and humanities citation index, Science citation index, Social sciences citation index samt Conference proceedings citation index .
Bara högskolan Fulltext
Över 300 vetenskapliga tidskrifter i fulltext, huvudsakligen inom ämnesområdena teknik och medicin.
Bara högskolan Fulltext
Bildbaserat uppslagsverk från Merriam Webster.
Bara högskolan Fulltext
Översättning till och från engelska, franska, tyska, italienska, spanska, finska och dessutom ett antal svenska språklexikon, däribland synonymordbok och Svenska akademiens ordlista.
Bara högskolan Fulltext
Detta är en beta-version av högskolebibliotekets discoverysystem. Här kan du söka referenser till olika slags publikationer, såsom böcker, tidskriftsartiklar, rapportserier, examensarbeten m.m. Här finns länkar till fulltext, material som du hittar i biblioteket och sådan som vi kan behöva beställa från andra bibliotek.