Bibliotekets databaser

Biomedicin och biokemi

 
Bara högskolan Fulltext
Över 1500 tidskrifter med spännvidd över ett flertal ämnesområden. Huvuddelen av materialet är tillgängligt i fulltext.
Bara högskolan Fulltext
BioLINCC is the Biologic Specimen and Data Repository Coordinating Center. The center coordinates data and biospecimens from NHLBI-funded studies that are available for use in other approved studies. The center also creates teaching data sets from NHLBI-funded studies for use in training future biostatisticians.
Bara högskolan Fulltext
Ingång till en mängd databaser inom medicin, biomedicin och biologi.
Bara högskolan Fulltext
Cochrane-samarbetet är ett fristående internationellt nätverk av läkare, forskare, patienter och andra intresserade. Målsättningen med samarbetet är att samla in, kritiskt värdera, sammanfatta och förmedla pålitlig information om effekterna av olika behandlingar och förebyggande åtgärder.
Bara högskolan Fulltext
Förteckning över ett stort antal vetenskapliga och fritt tillgängliga e-tidskrifter inom olika ämnesområden. Med hjälp av DOAJ kan man söka i närmare 300 av tidskrifternas artikelbestånd.
Bara högskolan Fulltext
The Dryad Digital Repository is a curated resource that makes the data underlying scientific publications discoverable, freely reusable, and citable. Dryad provides a general-purpose home for a wide diversity of datatypes. Dryad originated from an initiative among a group of leading journals and scientific societies in evolutionary biology and ecology to adopt a joint data archiving policy (JDAP) for their publications, and the recognition that easy-to-use, sustainable, community-governed data infrastructure was needed to support such a policy.
Bara högskolan Fulltext
Europeisk databas över medicinsk och biomedicinsk etik. Ger referenser till tidskriftsartiklar, böcker, elektroniska dokument, grå litteratur, dagstidningsartiklar.
Bara högskolan Fulltext
Europe PubMed Central provides a single point of access to the abstracts available through PubMed, PMC full-text articles, and an additional 5 million other relevant resources, such as patent records.
Bara högskolan Fulltext

Söktjänst från Google med mycket vetenskapligt material.

Vårt bestånd av fulltext är integrerat i Google Scholar. Det här behöver du göra för att se vilka poster det är.

Bara högskolan Fulltext
Simultaneously search multiple life sciences databases at the National Center for Biotechnology Information (NCBI), USA.
Bara högskolan Fulltext
Human Anatomy Atlas innehåller bl.a. 3D modeller, tvärsnitt, magnetkamerabilder, 3D-animeringar av exempelvis ben och muskler och andra animationer.

Om du stöter på problem, prova att tömma webbläsarens cache eller använd en annan webbläsare.
Bara högskolan Fulltext
Referenser till mer än fyra miljoner böcker och tidskrifter hos cirka 300 svenska bibliotek.
Bara högskolan Fulltext
Mary Ann Liebert, Inc. erbjuder tillgång till ett 60-tal tidskrifter via plattformen Liebert Online. Ämnesområdena är biomedicin, men även inom bioteknologi, klinisk medicin, juridik, etc.
Bara högskolan Fulltext
MeSH is the National Library of Medicine's controlled vocabulary thesaurus. It consists of sets of terms naming descriptors in a hierarchical structure that permits searching at various levels of specificity.
Bara högskolan Fulltext
Den stora databasen inom biomedicin och hälsa.
Lämpliga sökord kan man hitta i Svenska MeSH.
Bara högskolan Fulltext
Den stora databasen inom biomedicin och hälsa.
Lämpliga sökord kan man hitta i Svenska MeSH.
Bara högskolan Fulltext
Den stora databasen inom biomedicin och hälsa - gratisversionen från the National Institutes of Health.
Lämpliga sökord kan man hitta i Svenska MeSH.
Bara högskolan Fulltext
Närmare 1500 vetenskapliga tidskrifter i fulltext, inom ett flertal olika discipliner.
Bara högskolan Fulltext
Scopus är en ämnesövergripande referens- och citeringsdatabas som bl.a. täcker teknik och data, naturvetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap. Innehåller referenser till artiklar ur ett stort antal vetenskapliga tidskrifter, konferensbidrag, böcker och bokkapitel.
Bara högskolan Fulltext
Taylor & Francis Online is the journal content platform for the Taylor & Francis Group. The platform gives online access to all journals from Taylor & Francis and Routledge.
Bara högskolan Fulltext
Web of Science är en ämnesövergripande referens- och citeringsdatabas som innehåller referenser till ett stort antal artiklar publicerade 1986 och senare. I gränssnittet ingår fyra tidigare databaser som uppgått i Web of science: Arts and humanities citation index, Science citation index, Social sciences citation index samt Conference proceedings citation index .
Bara högskolan Fulltext
Detta är en beta-version av högskolebibliotekets discoverysystem. Här kan du söka referenser till olika slags publikationer, såsom böcker, tidskriftsartiklar, rapportserier, examensarbeten m.m. Här finns länkar till fulltext, material som du hittar i biblioteket och sådan som vi kan behöva beställa från andra bibliotek.