Bibliotekets databaser

Data- och kognitionsvetenskap

 
Bara högskolan Fulltext
Fulltext till alla artiklar någonsin publicerade av ACM via The ACM Digital Library, även bibliografiska referenser till datavetenskaplig litteratur: The Guide to Computing Literature.
Bara högskolan Fulltext
A fully automated electronic archive and distribution server for research papers. Covered areas include physics and related disciplines, mathematics, nonlinear sciences, computational linguistics, and neuroscience. Both preprints and published papers are available.
Bara högskolan Fulltext
Innehåller över 250 000 artiklar i fulltext och över 3 miljoner referenser inom ämnesområdet datavetenskap.
Bara högskolan Fulltext
DBLP provides bibliographic information on major computer science journals and proceedings. DBLP indexes more than 1.8 million articles and contains many links to home pages of computer scientists.
Bara högskolan Fulltext

Söktjänst från Google med mycket vetenskapligt material.

Vårt bestånd av fulltext är integrerat i Google Scholar. Det här behöver du göra för att se vilka poster det är.

Bara högskolan Fulltext
Referenser till omkring 24 000 dokument inom området människa-dator-interaktion.
Bara högskolan Fulltext
IEEE Xplore is a powerful online resource for accessing scientific and technical publications produced by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) and its publishing partners. IEEE Xplore provides access to a comprehensive collection of full-text PDF documents comprising the world's most highly cited journals in electrical engineering, computer science, and electronics. The content repository supporting IEEE Xplore contains more than 2 million articles from over 12,000 publications that encompass journals, conference proceedings, and technical standards, with select content dating back to 1893.
Bara högskolan Fulltext
Journal Citation Reports® offers a systematic, objective means to critically evaluate the world's leading journals, with quantifiable, statistical information based on citation data. By compiling articles' cited references, JCR Web helps to measure research influence and impact at the journal and category levels, and shows the relationship between citing and cited journals. Available in Science and Social Sciences editions.
Bara högskolan Fulltext
Monografiserie inom området datavetenskap. Ingår som en del i databasen Springer LINK.
Bara högskolan Fulltext
ProQuest Dissertations & Theses Open (PQDT Open) är en samling dissertationer utgivna som Open Access.
Bara högskolan Fulltext
Närmare 1500 vetenskapliga tidskrifter i fulltext, inom ett flertal olika discipliner.
Bara högskolan Fulltext
Scopus är en ämnesövergripande referens- och citeringsdatabas som bl.a. täcker teknik och data, naturvetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap. Innehåller referenser till artiklar ur ett stort antal vetenskapliga tidskrifter, konferensbidrag, böcker och bokkapitel.
Bara högskolan Fulltext
Täcker ett flertal ämnesområden, bl.a. kemi, datavetenskap, ekonomi, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap, matematik, medicin. Databasen innehåller även ett urval e-böcker, såsom Lecture notes in computer science.
Bara högskolan Fulltext
Taylor & Francis Online is the journal content platform for the Taylor & Francis Group. The platform gives online access to all journals from Taylor & Francis and Routledge.
Bara högskolan Fulltext
Över 300 vetenskapliga tidskrifter i fulltext, huvudsakligen inom ämnesområdena teknik och medicin.