Bibliotekets databaser

Ekonomi

 
Bara högskolan Fulltext
Över 1500 tidskrifter med spännvidd över ett flertal ämnesområden. Huvuddelen av materialet är tillgängligt i fulltext.
Bara högskolan Fulltext
Referenser till allmänna artiklar ur ett fyrtiotal svenska dagstidningar samt ur ca 500 tidskrifter. 1979-.
Bara högskolan Fulltext
Databas inom området ekonomi, innehållande ämnen som marknadsföring, finansiell ekonomi, logistik, management, organisationslära, redovisning m.m.
Bara högskolan Fulltext
Innehåller omkring 150 tidskrifter i fulltext. Inriktningen är främst ekonomi, management, marknadsföring och ingenjörsvetenskap.
Bara högskolan Fulltext
FAR Online innehåller databaser om redovisning, revision, skatter och affärsrätt.En stor del av baserna har sin grund i FAR SRS Förlags tryckta publikationer. I denna digitala version uppdateras materialet löpande.

Biblioteket har endast en enanvändarlicens. Om du inte kommer åt tjänsten, försök senare.
Bara högskolan Fulltext

Söktjänst från Google med mycket vetenskapligt material.

Vårt bestånd av fulltext är integrerat i Google Scholar. Det här behöver du göra för att se vilka poster det är.

Bara högskolan Fulltext
InfoTorg Företag är en databas med information om alla registrerade svenska företag.

Observera att för att få ta del av en del uppgifter krävs personligt användarnamn och lösenord. Kontakta bibliotekets informationsdisk om du behöver hjälp.
Bara högskolan Fulltext
I InfoTorg Juridik ingår juridiska nyheter från bland annat Juridik Idag (Norstedts Juridik), författningar, domstolspraxis, myndighetspraxis, litteratur och Europarätt.

Observera att för att få ta del av en del uppgifter krävs personligt användarnamn och lösenord. Kontakta bibliotekets informationsdisk om du behöver hjälp.
Bara högskolan Fulltext
LNBIP reports state-of-the-art results in areas related to business information systems and industrial application software development.
Bara högskolan Fulltext
Närmare 1500 vetenskapliga tidskrifter i fulltext, inom ett flertal olika discipliner.
Bara högskolan Fulltext
Scopus är en ämnesövergripande referens- och citeringsdatabas som bl.a. täcker teknik och data, naturvetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap. Innehåller referenser till artiklar ur ett stort antal vetenskapliga tidskrifter, konferensbidrag, böcker och bokkapitel.
Bara högskolan Fulltext
Täcker ett flertal ämnesområden, bl.a. kemi, datavetenskap, ekonomi, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap, matematik, medicin. Databasen innehåller även ett urval e-böcker, såsom Lecture notes in computer science.
Bara högskolan Fulltext
Taylor & Francis Online is the journal content platform for the Taylor & Francis Group. The platform gives online access to all journals from Taylor & Francis and Routledge.
Bara högskolan Fulltext
Över 300 vetenskapliga tidskrifter i fulltext, huvudsakligen inom ämnesområdena teknik och medicin.
Bara högskolan Fulltext
Detta är en beta-version av högskolebibliotekets discoverysystem. Här kan du söka referenser till olika slags publikationer, såsom böcker, tidskriftsartiklar, rapportserier, examensarbeten m.m. Här finns länkar till fulltext, material som du hittar i biblioteket och sådan som vi kan behöva beställa från andra bibliotek.