Bibliotekets databaser

Hälso- och vårdvetenskap

 
Bara högskolan Fulltext
Över 1500 tidskrifter med spännvidd över ett flertal ämnesområden. Huvuddelen av materialet är tillgängligt i fulltext.
Bara högskolan Fulltext
Databasen Arbline innehåller material om arbetsliv och arbetsmiljö.
Bara högskolan Fulltext
Ingång till en mängd databaser inom medicin, biomedicin och biologi.
Bara högskolan Fulltext
Referenser till artiklar i så gott som alla engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter, dokument från American Nurses' Association och National League for Nursing, samt tidskriftsartiklar från 17 närbesläktade vetenskapsgrenar. I Ebscos gränssnitt finns tillgång till en del material i fulltext och länkar även till annan fulltext.
Bara högskolan Fulltext
Cochrane-samarbetet är ett fristående internationellt nätverk av läkare, forskare, patienter och andra intresserade. Målsättningen med samarbetet är att samla in, kritiskt värdera, sammanfatta och förmedla pålitlig information om effekterna av olika behandlingar och förebyggande åtgärder.
Bara högskolan Fulltext
Europeisk databas över medicinsk och biomedicinsk etik. Ger referenser till tidskriftsartiklar, böcker, elektroniska dokument, grå litteratur, dagstidningsartiklar.
Bara högskolan Fulltext
Europe PubMed Central provides a single point of access to the abstracts available through PubMed, PMC full-text articles, and an additional 5 million other relevant resources, such as patent records.
Bara högskolan Fulltext
Information om samtliga läkemedel i Sverige.
Bara högskolan Fulltext
Human Anatomy Atlas innehåller bl.a. 3D modeller, tvärsnitt, magnetkamerabilder, 3D-animeringar av exempelvis ben och muskler och andra animationer.

Om du stöter på problem, prova att tömma webbläsarens cache eller använd en annan webbläsare.
Bara högskolan Fulltext
Mary Ann Liebert, Inc. erbjuder tillgång till ett 60-tal tidskrifter via plattformen Liebert Online. Ämnesområdena är biomedicin, men även inom bioteknologi, klinisk medicin, juridik, etc.
Bara högskolan Fulltext
MeSH is the National Library of Medicine's controlled vocabulary thesaurus. It consists of sets of terms naming descriptors in a hierarchical structure that permits searching at various levels of specificity.
Bara högskolan Fulltext
Den stora databasen inom biomedicin och hälsa.
Lämpliga sökord kan man hitta i Svenska MeSH.
Bara högskolan Fulltext
Den stora databasen inom biomedicin och hälsa.
Lämpliga sökord kan man hitta i Svenska MeSH.
Bara högskolan Fulltext
Den stora databasen inom biomedicin och hälsa - gratisversionen från the National Institutes of Health.
Lämpliga sökord kan man hitta i Svenska MeSH.
Bara högskolan Fulltext
PsycARTICLES is recognized worldwide as a leading full text source for academic, research and practice literature in psychology and related disciplines. Featuring a continuously growing number of significant and highly regarded periodicals.
Bara högskolan Fulltext
Referenser till tidskriftsartiklar, böcker och avsnitt ur böcker, avhandlingar och tekniska rapporter inom ämnesområdet psykologi samt psykologiska aspekter av angränsande discipliner. 1806- .
Bara högskolan Fulltext
Täcker ett flertal ämnesområden, bl.a. kemi, datavetenskap, ekonomi, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap, matematik, medicin. Databasen innehåller även ett urval e-böcker, såsom Lecture notes in computer science.
Bara högskolan Fulltext
Referenser till nordisk tidskriftsartiklar inom medicin, hälso- och sjukvård, odontologi och omvårdnad.
Lämpliga sökord kan man hitta i Svenska MeSH.
Bara högskolan Fulltext
Taylor & Francis Online is the journal content platform for the Taylor & Francis Group. The platform gives online access to all journals from Taylor & Francis and Routledge.