Bibliotekets databaser

Ingenjörsvetenskap

 
Bara högskolan Fulltext
Över 1500 tidskrifter med spännvidd över ett flertal ämnesområden. Huvuddelen av materialet är tillgängligt i fulltext.
Bara högskolan Fulltext
Fulltext till alla artiklar någonsin publicerade av ACM via The ACM Digital Library, även bibliografiska referenser till datavetenskaplig litteratur: The Guide to Computing Literature.
Bara högskolan Fulltext
Databasen Arbline innehåller material om arbetsliv och arbetsmiljö.
Bara högskolan Fulltext
Täcker frågor om fastigheter, bygg och miljö under perioden 1966-2006.
Bara högskolan Fulltext
I e-nav finns aktuella ISO- och SS-EN-standarder. Webbtjänsten ger tillgång till ett lättnavigerat bibliotek där alla standarder som är aktuella för högskolan finns tillgängliga.
Bara högskolan Fulltext

Söktjänst från Google med mycket vetenskapligt material.

Vårt bestånd av fulltext är integrerat i Google Scholar. Det här behöver du göra för att se vilka poster det är.

Bara högskolan Fulltext
IEEE Xplore is a powerful online resource for accessing scientific and technical publications produced by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) and its publishing partners. IEEE Xplore provides access to a comprehensive collection of full-text PDF documents comprising the world's most highly cited journals in electrical engineering, computer science, and electronics. The content repository supporting IEEE Xplore contains more than 2 million articles from over 12,000 publications that encompass journals, conference proceedings, and technical standards, with select content dating back to 1893.
Bara högskolan Fulltext
Journal Citation Reports® offers a systematic, objective means to critically evaluate the world's leading journals, with quantifiable, statistical information based on citation data. By compiling articles' cited references, JCR Web helps to measure research influence and impact at the journal and category levels, and shows the relationship between citing and cited journals. Available in Science and Social Sciences editions.
Bara högskolan Fulltext
Material ConneXion är en global resurs med information om nya och innovativa material inom ett flertal kategorier såsom: polymerer, glas, keramiska, kolbaserade och cementbaserade material samt metaller och naturmaterial.

Besök gärna Material ConneXions showroom med 1000 material, Gothia Science Park i Skövde, Kanikegränd 3B, 3 tr..
Bara högskolan Fulltext
Gratisresurs som täcker fler än 22 000 materialtyper. För att komma åt den avancerade informationen behöver man registrera sig som användare, detta är gratis.
Bara högskolan Fulltext
Nordiska Patent är fullspäckad med hela den svenska innovationshistorien, från patent nr 1 från industrialismens vagga anno sent 1800-tal fram till dagens spjutspets teknologi. Nordiska Patent innehåller mer än 429 000 dokument.
Bara högskolan Fulltext
Vetenskapliga tidskrifter i fulltext, inom ett flertal olika discipliner.
Bara högskolan Fulltext
Närmare 1500 vetenskapliga tidskrifter i fulltext, inom ett flertal olika discipliner.
Bara högskolan Fulltext
Scopus är en ämnesövergripande referens- och citeringsdatabas som bl.a. täcker teknik och data, naturvetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap. Innehåller referenser till artiklar ur ett stort antal vetenskapliga tidskrifter, konferensbidrag, böcker och bokkapitel.
Bara högskolan Fulltext
Täcker ett flertal ämnesområden, bl.a. kemi, datavetenskap, ekonomi, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap, matematik, medicin. Databasen innehåller även ett urval e-böcker, såsom Lecture notes in computer science.
Bara högskolan Fulltext
Sök svenska patent, offentliga patentansökningar och europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige.
Bara högskolan Fulltext
Taylor & Francis Online is the journal content platform for the Taylor & Francis Group. The platform gives online access to all journals from Taylor & Francis and Routledge.
Bara högskolan Fulltext
Web of Science är en ämnesövergripande referens- och citeringsdatabas som innehåller referenser till ett stort antal artiklar publicerade 1986 och senare. I gränssnittet ingår fyra tidigare databaser som uppgått i Web of science: Arts and humanities citation index, Science citation index, Social sciences citation index samt Conference proceedings citation index .
Bara högskolan Fulltext
Över 300 vetenskapliga tidskrifter i fulltext, huvudsakligen inom ämnesområdena teknik och medicin.
Bara högskolan Fulltext
Detta är en beta-version av högskolebibliotekets discoverysystem. Här kan du söka referenser till olika slags publikationer, såsom böcker, tidskriftsartiklar, rapportserier, examensarbeten m.m. Här finns länkar till fulltext, material som du hittar i biblioteket och sådan som vi kan behöva beställa från andra bibliotek.