Bibliotekets databaser

Juridik

 
Bara högskolan Fulltext
Databasen Arbline innehåller material om arbetsliv och arbetsmiljö.
Bara högskolan Fulltext
I EUR-Lex hittar du EU-lagstiftning och andra offentliga dokument. Webbplatsen finns på de 23 officiella EU-språken.
Bara högskolan Fulltext
FAR Online innehåller databaser om redovisning, revision, skatter och affärsrätt.En stor del av baserna har sin grund i FAR SRS Förlags tryckta publikationer. I denna digitala version uppdateras materialet löpande.

Biblioteket har endast en enanvändarlicens. Om du inte kommer åt tjänsten, försök senare.
Bara högskolan Fulltext
InfoTorg Företag är en databas med information om alla registrerade svenska företag.

Observera att för att få ta del av en del uppgifter krävs personligt användarnamn och lösenord. Kontakta bibliotekets informationsdisk om du behöver hjälp.
Bara högskolan Fulltext
I InfoTorg Juridik ingår juridiska nyheter från bland annat Juridik Idag (Norstedts Juridik), författningar, domstolspraxis, myndighetspraxis, litteratur och Europarätt.

Observera att för att få ta del av en del uppgifter krävs personligt användarnamn och lösenord. Kontakta bibliotekets informationsdisk om du behöver hjälp.
Bara högskolan Fulltext
Riksdagens officiella dokument och lagar.
Bara högskolan Fulltext
Närmare 1500 vetenskapliga tidskrifter i fulltext, inom ett flertal olika discipliner.
Bara högskolan Fulltext
Scopus är en ämnesövergripande referens- och citeringsdatabas som bl.a. täcker teknik och data, naturvetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap. Innehåller referenser till artiklar ur ett stort antal vetenskapliga tidskrifter, konferensbidrag, böcker och bokkapitel.
Bara högskolan Fulltext
Täcker ett flertal ämnesområden, bl.a. kemi, datavetenskap, ekonomi, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap, matematik, medicin. Databasen innehåller även ett urval e-böcker, såsom Lecture notes in computer science.
Bara högskolan Fulltext
Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m.
Bara högskolan Fulltext
Detta är en beta-version av högskolebibliotekets discoverysystem. Här kan du söka referenser till olika slags publikationer, såsom böcker, tidskriftsartiklar, rapportserier, examensarbeten m.m. Här finns länkar till fulltext, material som du hittar i biblioteket och sådan som vi kan behöva beställa från andra bibliotek.