Bibliotekets databaser

Kognitiv neurovetenskap

 
Bara högskolan Fulltext
Över 1500 tidskrifter med spännvidd över ett flertal ämnesområden. Huvuddelen av materialet är tillgängligt i fulltext.
Bara högskolan Fulltext
Fulltext till alla artiklar någonsin publicerade av ACM via The ACM Digital Library, även bibliografiska referenser till datavetenskaplig litteratur: The Guide to Computing Literature.
Bara högskolan Fulltext
Världens största databas inom utbildning och pedagogik. Den innehåller nästan en miljon referenser till tidskriftartiklar och rapporter.
Bara högskolan Fulltext
Världens största databas inom utbildning och pedagogik. Den innehåller nästan en miljon referenser till tidskriftartiklar och rapporter. Gratisversionen från Institute of Education Sciences vid U.S. Department of Education.
Bara högskolan Fulltext

Söktjänst från Google med mycket vetenskapligt material.

Vårt bestånd av fulltext är integrerat i Google Scholar. Det här behöver du göra för att se vilka poster det är.

Bara högskolan Fulltext
Human Anatomy Atlas innehåller bl.a. 3D modeller, tvärsnitt, magnetkamerabilder, 3D-animeringar av exempelvis ben och muskler och andra animationer.

Om du stöter på problem, prova att tömma webbläsarens cache eller använd en annan webbläsare.
Bara högskolan Fulltext
Journal Citation Reports® offers a systematic, objective means to critically evaluate the world's leading journals, with quantifiable, statistical information based on citation data. By compiling articles' cited references, JCR Web helps to measure research influence and impact at the journal and category levels, and shows the relationship between citing and cited journals. Available in Science and Social Sciences editions.
Bara högskolan Fulltext
Den stora databasen inom biomedicin och hälsa.
Lämpliga sökord kan man hitta i Svenska MeSH.
Bara högskolan Fulltext
Den stora databasen inom biomedicin och hälsa.
Lämpliga sökord kan man hitta i Svenska MeSH.
Bara högskolan Fulltext
Den stora databasen inom biomedicin och hälsa - gratisversionen från the National Institutes of Health.
Lämpliga sökord kan man hitta i Svenska MeSH.
Bara högskolan Fulltext
ProQuest Dissertations & Theses Open (PQDT Open) är en samling dissertationer utgivna som Open Access.
Bara högskolan Fulltext
Referensdatabas inom humaniora och samhällsvetenskap.
Bara högskolan Fulltext
PsycARTICLES is recognized worldwide as a leading full text source for academic, research and practice literature in psychology and related disciplines. Featuring a continuously growing number of significant and highly regarded periodicals.
Bara högskolan Fulltext
Referenser till tidskriftsartiklar, böcker och avsnitt ur böcker, avhandlingar och tekniska rapporter inom ämnesområdet psykologi samt psykologiska aspekter av angränsande discipliner. 1806- .
Bara högskolan Fulltext
Närmare 1500 vetenskapliga tidskrifter i fulltext, inom ett flertal olika discipliner.
Bara högskolan Fulltext
Täcker ett flertal ämnesområden, bl.a. kemi, datavetenskap, ekonomi, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap, matematik, medicin. Databasen innehåller även ett urval e-böcker, såsom Lecture notes in computer science.
Bara högskolan Fulltext
Taylor & Francis Online is the journal content platform for the Taylor & Francis Group. The platform gives online access to all journals from Taylor & Francis and Routledge.
Bara högskolan Fulltext
Web of Science är en ämnesövergripande referens- och citeringsdatabas som innehåller referenser till ett stort antal artiklar publicerade 1986 och senare. I gränssnittet ingår fyra tidigare databaser som uppgått i Web of science: Arts and humanities citation index, Science citation index, Social sciences citation index samt Conference proceedings citation index .
Bara högskolan Fulltext
Över 300 vetenskapliga tidskrifter i fulltext, huvudsakligen inom ämnesområdena teknik och medicin.
Bara högskolan Fulltext
Detta är en beta-version av högskolebibliotekets discoverysystem. Här kan du söka referenser till olika slags publikationer, såsom böcker, tidskriftsartiklar, rapportserier, examensarbeten m.m. Här finns länkar till fulltext, material som du hittar i biblioteket och sådan som vi kan behöva beställa från andra bibliotek.