Bibliotekets databaser

Medieproduktion

 
Bara högskolan Fulltext
Fulltext till alla artiklar någonsin publicerade av ACM via The ACM Digital Library, även bibliografiska referenser till datavetenskaplig litteratur: The Guide to Computing Literature.
Bara högskolan Fulltext
Referenser till allmänna artiklar ur ett fyrtiotal svenska dagstidningar samt ur ca 500 tidskrifter. 1979-.
Bara högskolan Fulltext
Världens största databas inom utbildning och pedagogik. Den innehåller nästan en miljon referenser till tidskriftartiklar och rapporter.
Bara högskolan Fulltext
Världens största databas inom utbildning och pedagogik. Den innehåller nästan en miljon referenser till tidskriftartiklar och rapporter. Gratisversionen från Institute of Education Sciences vid U.S. Department of Education.
Bara högskolan Fulltext
På filmarkivet.se har du möjlighet att se unikt rörligt bildmaterial ur arkiven som nu tillgängliggörs på nytt; främst kort-, dokumentär-, journal- och reklamfilm, som speglar ett svenskt århundrade i förvandling och framväxten av dagens samhälle. Filmarkivet.se är ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet och Kungliga biblioteket.
Bara högskolan Fulltext

Söktjänst från Google med mycket vetenskapligt material.

Vårt bestånd av fulltext är integrerat i Google Scholar. Det här behöver du göra för att se vilka poster det är.

Bara högskolan Fulltext
Omfångsrik information inriktad mot film och TV-serier.
Bara högskolan Fulltext
Journal Citation Reports® offers a systematic, objective means to critically evaluate the world's leading journals, with quantifiable, statistical information based on citation data. By compiling articles' cited references, JCR Web helps to measure research influence and impact at the journal and category levels, and shows the relationship between citing and cited journals. Available in Science and Social Sciences editions.
Bara högskolan Fulltext
Referenser till mer än fyra miljoner böcker och tidskrifter hos cirka 300 svenska bibliotek.
Bara högskolan Fulltext
Tidningstexter, radioinslag och kungörelser i fulltext. Aftonbladet, Arbetet, Dagens IT, Datateknik, Göteborgs-posten, Helsingborgs Dagblad m fl. (vid driftsstörningar - kontakta informationsdisken).
Bara högskolan Fulltext
Närmare 1500 vetenskapliga tidskrifter i fulltext, inom ett flertal olika discipliner.
Bara högskolan Fulltext
Scopus är en ämnesövergripande referens- och citeringsdatabas som bl.a. täcker teknik och data, naturvetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap. Innehåller referenser till artiklar ur ett stort antal vetenskapliga tidskrifter, konferensbidrag, böcker och bokkapitel.
Bara högskolan Fulltext
UR Access ger tillgång till tusentals TV- och radioprogram från Utbildningsradion över Internet. Du kan avgränsa din sökning till exempelvis högskolenivå.

Via UR Access når du också kanalen Dela lika, där du kan ta del av filmer och andra lärobjekt från studenter och personal på högskolor. Dela lika är en del i ett projekt där Utbildningsradion och ett antal högskolor samarbetar.
Bara högskolan Fulltext
Web of Science är en ämnesövergripande referens- och citeringsdatabas som innehåller referenser till ett stort antal artiklar publicerade 1986 och senare. I gränssnittet ingår fyra tidigare databaser som uppgått i Web of science: Arts and humanities citation index, Science citation index, Social sciences citation index samt Conference proceedings citation index .
Bara högskolan Fulltext
Detta är en beta-version av högskolebibliotekets discoverysystem. Här kan du söka referenser till olika slags publikationer, såsom böcker, tidskriftsartiklar, rapportserier, examensarbeten m.m. Här finns länkar till fulltext, material som du hittar i biblioteket och sådan som vi kan behöva beställa från andra bibliotek.