Bibliotekets databaser

Pedagogik

 
Bara högskolan Fulltext
Över 1500 tidskrifter med spännvidd över ett flertal ämnesområden. Huvuddelen av materialet är tillgängligt i fulltext.
Bara högskolan Fulltext
Referenser till allmänna artiklar ur ett fyrtiotal svenska dagstidningar samt ur ca 500 tidskrifter. 1979-.
Bara högskolan Fulltext
Världens största databas inom utbildning och pedagogik. Den innehåller nästan en miljon referenser till tidskriftartiklar och rapporter.
Bara högskolan Fulltext
Världens största databas inom utbildning och pedagogik. Den innehåller nästan en miljon referenser till tidskriftartiklar och rapporter. Gratisversionen från Institute of Education Sciences vid U.S. Department of Education.
Bara högskolan Fulltext

Söktjänst från Google med mycket vetenskapligt material.

Vårt bestånd av fulltext är integrerat i Google Scholar. Det här behöver du göra för att se vilka poster det är.

Bara högskolan Fulltext
Tidningstexter, radioinslag och kungörelser i fulltext. Aftonbladet, Arbetet, Dagens IT, Datateknik, Göteborgs-posten, Helsingborgs Dagblad m fl. (vid driftsstörningar - kontakta informationsdisken).
Bara högskolan Fulltext
PsycARTICLES is recognized worldwide as a leading full text source for academic, research and practice literature in psychology and related disciplines. Featuring a continuously growing number of significant and highly regarded periodicals.
Bara högskolan Fulltext
Referenser till tidskriftsartiklar, böcker och avsnitt ur böcker, avhandlingar och tekniska rapporter inom ämnesområdet psykologi samt psykologiska aspekter av angränsande discipliner. 1806- .
Bara högskolan Fulltext
Vetenskapliga tidskrifter i fulltext, inom ett flertal olika discipliner.
Bara högskolan Fulltext
Närmare 1500 vetenskapliga tidskrifter i fulltext, inom ett flertal olika discipliner.
Bara högskolan Fulltext
Scopus är en ämnesövergripande referens- och citeringsdatabas som bl.a. täcker teknik och data, naturvetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap. Innehåller referenser till artiklar ur ett stort antal vetenskapliga tidskrifter, konferensbidrag, böcker och bokkapitel.
Bara högskolan Fulltext
Täcker ett flertal ämnesområden, bl.a. kemi, datavetenskap, ekonomi, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap, matematik, medicin. Databasen innehåller även ett urval e-böcker, såsom Lecture notes in computer science.
Bara högskolan Fulltext
UR Access ger tillgång till tusentals TV- och radioprogram från Utbildningsradion över Internet. Du kan avgränsa din sökning till exempelvis högskolenivå.

Via UR Access når du också kanalen Dela lika, där du kan ta del av filmer och andra lärobjekt från studenter och personal på högskolor. Dela lika är en del i ett projekt där Utbildningsradion och ett antal högskolor samarbetar.
Bara högskolan Fulltext
Web of Science är en ämnesövergripande referens- och citeringsdatabas som innehåller referenser till ett stort antal artiklar publicerade 1986 och senare. I gränssnittet ingår fyra tidigare databaser som uppgått i Web of science: Arts and humanities citation index, Science citation index, Social sciences citation index samt Conference proceedings citation index .
Bara högskolan Fulltext
Detta är en beta-version av högskolebibliotekets discoverysystem. Här kan du söka referenser till olika slags publikationer, såsom böcker, tidskriftsartiklar, rapportserier, examensarbeten m.m. Här finns länkar till fulltext, material som du hittar i biblioteket och sådan som vi kan behöva beställa från andra bibliotek.