Bibliotekets databaser

Psykologi, socialpsykologi, sociologi

 
Bara högskolan Fulltext
Över 1500 tidskrifter med spännvidd över ett flertal ämnesområden. Huvuddelen av materialet är tillgängligt i fulltext.
Bara högskolan Fulltext
Databasen Arbline innehåller material om arbetsliv och arbetsmiljö.
Bara högskolan Fulltext
Referenser till allmänna artiklar ur ett fyrtiotal svenska dagstidningar samt ur ca 500 tidskrifter. 1979-.
Bara högskolan Fulltext

Söktjänst från Google med mycket vetenskapligt material.

Vårt bestånd av fulltext är integrerat i Google Scholar. Det här behöver du göra för att se vilka poster det är.

Bara högskolan Fulltext
PsycARTICLES is recognized worldwide as a leading full text source for academic, research and practice literature in psychology and related disciplines. Featuring a continuously growing number of significant and highly regarded periodicals.
Bara högskolan Fulltext
Referenser till tidskriftsartiklar, böcker och avsnitt ur böcker, avhandlingar och tekniska rapporter inom ämnesområdet psykologi samt psykologiska aspekter av angränsande discipliner. 1806- .
Bara högskolan Fulltext
Vetenskapliga tidskrifter i fulltext, inom ett flertal olika discipliner.
Bara högskolan Fulltext
Närmare 1500 vetenskapliga tidskrifter i fulltext, inom ett flertal olika discipliner.
Bara högskolan Fulltext
SocINDEX är en omfattande databas inom ämnet sociologi och angränsande områden, såsom exempelvis kriminologi, socialpsykologi, demografi och mycket annat.
Bara högskolan Fulltext
Täcker ett flertal ämnesområden, bl.a. kemi, datavetenskap, ekonomi, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap, matematik, medicin. Databasen innehåller även ett urval e-böcker, såsom Lecture notes in computer science.
Bara högskolan Fulltext
Taylor & Francis Online is the journal content platform for the Taylor & Francis Group. The platform gives online access to all journals from Taylor & Francis and Routledge.
Bara högskolan Fulltext
Detta är en beta-version av högskolebibliotekets discoverysystem. Här kan du söka referenser till olika slags publikationer, såsom böcker, tidskriftsartiklar, rapportserier, examensarbeten m.m. Här finns länkar till fulltext, material som du hittar i biblioteket och sådan som vi kan behöva beställa från andra bibliotek.