Bibliotekets databaser

Språkvetenskap

 
Bara högskolan Fulltext
Över 1500 tidskrifter med spännvidd över ett flertal ämnesområden. Huvuddelen av materialet är tillgängligt i fulltext.
Bara högskolan Fulltext
Referenser till allmänna artiklar ur ett fyrtiotal svenska dagstidningar samt ur ca 500 tidskrifter. 1979-.
Bara högskolan Fulltext

Söktjänst från Google med mycket vetenskapligt material.

Vårt bestånd av fulltext är integrerat i Google Scholar. Det här behöver du göra för att se vilka poster det är.

Bara högskolan Fulltext
Omfångsrik information inriktad mot film och TV-serier.
Bara högskolan Fulltext
Journal Citation Reports® offers a systematic, objective means to critically evaluate the world's leading journals, with quantifiable, statistical information based on citation data. By compiling articles' cited references, JCR Web helps to measure research influence and impact at the journal and category levels, and shows the relationship between citing and cited journals. Available in Science and Social Sciences editions.
Bara högskolan Fulltext
Tidningstexter, radioinslag och kungörelser i fulltext. Aftonbladet, Arbetet, Dagens IT, Datateknik, Göteborgs-posten, Helsingborgs Dagblad m fl. (vid driftsstörningar - kontakta informationsdisken).
Bara högskolan Fulltext
For more than 150 years, in print and now online, Merriam-Webster has been America's leading and most-trusted provider of language information.
Bara högskolan Fulltext
Allmänt uppslagsverk. I Nationalencyklopedin ingår en svensk ordbok, UR-program, Världens länder samt Världens religioner.
Bara högskolan Fulltext
The Oxford English Dictionary (OED) is widely regarded as the accepted authority on the English language. It is an unsurpassed guide to the meaning, history, and pronunciation of 600,000 words— past and present—from across the English-speaking world.
Bara högskolan Fulltext
Referensdatabas inom humaniora och samhällsvetenskap.
Bara högskolan Fulltext
Ordbok över svenska språket från 1521 och framåt. År 2001 har drygt 30 volymer (t.o.m. uppslagsordet Trivsel) utkommit.
Bara högskolan Fulltext
Över 300 vetenskapliga tidskrifter i fulltext, huvudsakligen inom ämnesområdena teknik och medicin.
Bara högskolan Fulltext
Översättning till och från engelska, franska, tyska, italienska, spanska, finska och dessutom ett antal svenska språklexikon, däribland synonymordbok och Svenska akademiens ordlista.
Bara högskolan Fulltext
Detta är en beta-version av högskolebibliotekets discoverysystem. Här kan du söka referenser till olika slags publikationer, såsom böcker, tidskriftsartiklar, rapportserier, examensarbeten m.m. Här finns länkar till fulltext, material som du hittar i biblioteket och sådan som vi kan behöva beställa från andra bibliotek.