Bibliotekets databaser

Avhandlingar

 
Bara högskolan Fulltext
Förteckning över ett stort antal vetenskapliga och fritt tillgängliga e-tidskrifter inom olika ämnesområden. Med hjälp av DOAJ kan man söka i närmare 300 av tidskrifternas artikelbestånd.
Bara högskolan Fulltext
I DiVA finns studentuppsatser och forskningspublikationer som skrivits av studenter och forskare vid Högskolan i Skövde.
Bara högskolan Fulltext
Referenser till mer än fyra miljoner böcker och tidskrifter hos cirka 300 svenska bibliotek.
Bara högskolan Fulltext
Vetenskapliga artiklar och annat akademiskt orienterat material. Det mesta är gratis tillgängligt.Tips: Begränsa "Resource type" till "text".
Bara högskolan Fulltext
ProQuest Dissertations & Theses Open (PQDT Open) är en samling dissertationer utgivna som Open Access.
Bara högskolan Fulltext
Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m.