Bibliotekets databaser

Bibliotekskataloger

 
Bara högskolan Fulltext
Databasen Arbline innehåller material om arbetsliv och arbetsmiljö.
Bara högskolan Fulltext
Referenser till mer än fyra miljoner böcker och tidskrifter hos cirka 300 svenska bibliotek.
Bara högskolan Fulltext
I Sondera söker du samtidigt i bibliotekskatalogen LIBRIS, de svenska arkivens databas NAD och Svensk mediedatabas. Sök brett och generellt på ett ämne i Sondera och sedan vidare på djupet i någon av de tre databaserna.
Bara högskolan Fulltext
Detta är en beta-version av högskolebibliotekets discoverysystem. Här kan du söka referenser till olika slags publikationer, såsom böcker, tidskriftsartiklar, rapportserier, examensarbeten m.m. Här finns länkar till fulltext, material som du hittar i biblioteket och sådan som vi kan behöva beställa från andra bibliotek.