Bibliotekets databaser

Ordböcker

 
Bara högskolan Fulltext
For more than 150 years, in print and now online, Merriam-Webster has been America's leading and most-trusted provider of language information.
Bara högskolan Fulltext
Allmänt uppslagsverk. I Nationalencyklopedin ingår en svensk ordbok, UR-program, Världens länder samt Världens religioner.
Bara högskolan Fulltext
The Oxford English Dictionary (OED) is widely regarded as the accepted authority on the English language. It is an unsurpassed guide to the meaning, history, and pronunciation of 600,000 words— past and present—from across the English-speaking world.
Bara högskolan Fulltext
Ordbok över svenska språket från 1521 och framåt. År 2001 har drygt 30 volymer (t.o.m. uppslagsordet Trivsel) utkommit.
Bara högskolan Fulltext
Svenska Akademiens ordlista (SAOL) är den lilla blå ordlistan som visar hur ord stavas och böjs - och ibland hur de uttalas och vad de betyder. Det är med andra ord en rättstavningsordlista över samtidsspråket. Ordlistan har en större släkting, Svenska Akademiens ordbok (SAOB) med helt annat syfte, nämligen att historiskt beskriva orden i svenskan sedan 1520-talet.
Bara högskolan Fulltext
Översättning till och från engelska, franska, tyska, italienska, spanska, finska och dessutom ett antal svenska språklexikon, däribland synonymordbok och Svenska akademiens ordlista.